Filmtechniek

Docufictie

De manier waarop ‘Sakawa’ gefilmd en gemonteerd werd, doet erg aan een fictiefilm denken. Simon Schuurman – een van de monteurs van de film – vertelt ons meer over die keuze.

Simon over docufictie

Play Video

Cameravoering

De volgende scène, waarin twee sakawa boys onderling praten over hun activiteiten en hun beweegredenen, demonstreert die fictieve strategieën erg goed. Kijk aandachtig naar het fragment en probeer voor jezelf te benoemen waarom deze scène evengoed in een fictiefilm thuis zou horen.

Decoupage

Dat ‘Sakawa’ als een fictiefilm aanvoelt, komt onder andere doordat de scènes ‘gedecoupeerd’ zijn. Hiermee bedoelen we dat de cameraman de scène vanuit verschillende standpunten kon filmen, waardoor de monteur op zijn beurt kon knippen tussen verschillende shots. Bij een documentaire is dit moeilijk, omdat de filmploeg vaak maar één kans heeft om het tafereel vast te leggen. Voor een fictiefilm draait men dezelfde scène verschillende keren opnieuw. 

Bekijk het volgende fragment uit de film. Let op de montage binnen deze scène.

Play Video

Wat een monteur in feite doet, is puzzelen. Hij of zij kiest welke beelden op welk plekje passen binnen het geheel van de film. Aan jou om te puzzelen nu! Weet jij nog in welke volgorde de beelden van het bovenstaande fragment stonden? Sleep ze in de goede volgorde.

In deze video legt Simon Schuurman uit hoe hij uit een overvloed aan beeldmateriaal uiteindelijk gekomen is tot de huidige montagepuzzel voor ‘Sakawa’.

Simon over montageproces

Play Video

Ritme

In het montageproces wordt gezocht naar een bepaald ritme dat de makers gedurende de hele film proberen aan te houden. De zoektocht naar dat ritme gebeurt vrij intuïtief bij monteur Simon Schuurman:

Simon over montageproces

Play Video

Laten we kijken hoe het met jouw intuïtie gesteld is!

Bekijk de volgende fragmenten uit ‘Sakawa’. Hoe lang denk jij dat deze shots duurden?

Fragment 1

Play Video

Fragment 2

Play Video

Hoe zou jij de shots geknipt hebben?

Ben Asamoah en zijn team lieten het telefoongesprek in de film zelfs de volle 2 minuten en 12 seconden voortduren. Ter vergelijking kan je hier een telefoon scène uit een klassieke Hollywoodfilm bekijken. Hoeveel shots telt deze scène?

Telefoonscène ‘The Departed’

Play Video

Hoeveel cuts (beeldsprongen) passeren hier de revue?

Compositie

‘Sakawa’ is gevuld met prachtige beelden. Hoewel er geen regels bestaan om een mooi beeld te verkrijgen, bestaan er wel enkele richtlijnen voor een geslaagde beeldcompositie. Onze ogen en hersenen blijken immers een bepaald patroon te volgen wanneer het gaat om wat we als ‘mooi’ ervaren.

Beeld 1

Symmetrie
Diepte
Backlight

Beeld 2

Contrast
Warm Licht

Beeld 3

Kleur
Diepte
Licht