Context

Sakawa

Ama’s introductie tot sakawa

Play Video

In het bovenstaande fragment uit de film wordt Ama geïntroduceerd tot ‘sakawa-praktijken’ door een ervaren sakawa boy. Wat kwam je te weten over het fenomeen in deze scène? De volgende thema’s kunnen je op weg helpen.

Verleiding

Verleiding

Een sakawa boy (of in dit geval een girl) schuimt dating sites af, op zoek naar eenzame mannen met een goed gevulde portemonnee. Zelf stellen ze hun profiel samen met allerlei foto’s van jonge vrouwen om zo de nietsvermoedende mannen (uit op liefde of seks), aan de haak te slaan. Met andere woorden: sakawa is een vorm van internetfraude.

Vaardigheden

Vaardigheden

Ama leert van haar mentor dat het hard werken is om de mannen die ze vinden tevreden te houden. Ze moet het contact goed onderhouden, anders zullen de Westerlingen geen geld overmaken en afhaken. Sakawa wordt gezien als een volwaardige job, waarvoor je over specifieke vaardigheden moet beschikken.

Geld

Geld

Ama wil weten wanneer ze de mannen om geld kan vragen en met welk bedrag ze van start kan gaan. Uit haar reactie blijkt dat 50 dollar (ongeveer 45 euro) erg veel geld is voor haar. Ze hebben dus een andere notie van de waarde van geld.

Westerlingen

Westerlingen

‘De domsten heten Peter’ – een zinnetje dat hun blik op hun Westerse prooien goed omvat. Ze kijken naar de mannen achter de andere computer of telefoon als naïef, makkelijk te gebruiken voor hun eigen gewin. Bovendien blijkt dat ze het idee hebben dat alle Westerlingen rijk zijn.

Ghana

‘Sakawa’ speelt zich af in Ghana. Het is niet toevallig dat deze praktijken wijdverspreid zijn onder de jongeren in dit land. Hier zitten immers veel twintigers en dertigers zonder werk. Die hoge werkloosheidscijfers hebben veel te maken met de corruptie die zich in de hogere politieke en economische kringen voordoet. Ze voelen zich genoodzaakt om zich tot criminele praktijken te wenden om rond te komen. Meer nog: One Dollar, een van de hoofdpersonages in de film, wil via internetfraude het geld bij elkaar sprokkelen om in Italië een eigen boerderij op te starten. Zo hoopt hij op een beter leven, verlost van de Ghanese corruptie.

Protesten in Ghana

Play Video

De film schetst niet enkel een beeld van ‘sakawa’, de maker geeft ons ook een inkijk in de verschillende levens van deze jonge Ghanezen. Zo vormen we als kijker ook een beeld van het land waarin ze leven. 

Wat zag je in de film? Wat onthoud je van de leefomstandigheden in Ghana? Hoe zien de huizen eruit? En de straten? Welke kleuren zie je vooral terugkomen? Welke kledij dragen de mensen? Wat eten en drinken ze? Waar houden ze zich mee bezig? Op welke plekken komen ze?

WordCloud Sakawa

De film gaat dieper in op de levens van de personages, maar toch moet je er als kijker bewust mee omgaan dat je nog steeds te maken hebt met een representatie. De makers probeerden een genuanceerd beeld op te zetten van de personages. Toch vang je slechts een glimp op van het leven van deze mensen.

Google Earth

Play Video

Ama en haar mentor zoeken de man waarmee ze in contact staan op het web. Via Google Earth bekijken ze de straten van zijn stad en kijken ze waar hij werkt.

De personages uit de film wonen in enkele buitenwijken in de buurt van Accra, de hoofdstad van Ghana. Dwaal zelf door de straten die zij dagelijks bewandelen.

Afrikaans Perspectief

Ben Asamoah, de regisseur van deze documentaire, is een Belgische regisseur met Ghanese roots. Zijn jeugd bracht hij afwisselend in beide landen door. Uiteindelijk besloot hij film te gaan studeren in Brussel. Toen hij in 2013 echter terugkeerde naar Ghana, trof hij er het merendeel van zijn schoolvrienden aan als sakawa boys. Hij stond stil bij zijn levensloop en bedacht zich dat hij waarschijnlijk, moest hij in Ghana gebleven zijn, net als hen in het milieu van de internetfraude beland was. Dit gedachte experiment lag aan de oorsprong voor zijn eerste lange documentaire.

Interview met de regisseur

Play Video

Doordat Ben dezelfde taal als zijn personages sprak en er uitzag zoals hen, kon hij al snel toegang vinden tot de sakawa boys. Ze vertrouwden hem omdat hij hen niet beoordeelde. Ben toonde begrip voor hun situatie en motivatie om zich tot sakawa te wenden. Het is zijn doel om met deze film ook de (Westerse) kijkers te doen inzien wat er schuilgaat achter het imago van de oplichters. 

Waar zijn dubbele culturele achtergrond Ben vaak hielp tijdens het maakproces van de film, kon het af en toe ook in zijn nadeel spelen.

Ben op Skype

Play Video

Wat zag je in het fragment? Wat viel je op? Waarover ging het gesprek? Hoe verhouden Ama, haar mentor en Ben zich tot elkaar? Kan je de motieven en reacties van de mensen in het fragment begrijpen?